Gipu

Global internet partner utopia

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
HOME แปลภาษา จัดสรรล่าม ตัวแทนรับโทรศัพท์ ตัวแทนเลขา ไอที -
ติดต่อสอบถาม


บริการด้านไอที
แนะนำบริการ


หน้าปก > HOME > ไอที

บริการด้านไอที

เนื่องจากบริษัทฯมีบุคคลกรที่ล้วนแต่มีความชำนาญด้าน IT และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศไทยและญี่ปุ่นเป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในงานออกแบบและพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการทำงานได้หลายภาษา (Multilanguage Web Application) จริงๆแล้ว ตามหลักการภาษาชั้นสูงที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นภาษา Java Perl หรือภาษา C ฯลฯ ล้วนแต่เป็นภาษาที่ไม่ขึ้นกับภาษาธรรมชาติที่มนูษย์ใช้งานเช่นภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ดังนั้นในการพัฒนาโปรแกรมถ้าสามารถแบ่งส่วนที่เป็นโค้ดโปรแกรมกับส่วนที่เป็นทรัพยากรหรือข้อมูลที่ป้อนให้กับโปรแกรมได้แล้ว ปัญหาในการดำเนินการขณะพัฒนาโปรแกรมย่อมไม่เกิดขึ้น แต่ในความเป็นจริงในขณะพัฒนาเว็ปแอพพลิเคชั่นที่สนับสนุนการทำงานได้หลายภาษาถ้าไม่เตรียม 2 สิ่งต่อไปนี้ได้แก่

  • ความสามารถในแปลภาษาทั้งสอง
  • ความเชี่ยวชาญในด้านเทคนิค

ไว้ให้พร้อมแล้ว การพัฒนาโปรแกรมอาจไม่สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

▲PageTop

แนะนำบริการด้านไอที

รับเขียนและติดตั้งโปรแกรม CGI ที่พัฒนาขึ้นโดยไม่ซ้ำแบบใคร รวมถึงบริการแปลข้อความภายในเว็ปไซด์ทั่วไปหรือเว็ปไซด์ที่มีแอพพลิเคชั่นโปรแกรมอยู่ด้วย ค่าบริการและกำหนดส่งมอบขึ้นอยู่กับขนาดของงาน ผู้ที่สนใจกรุณาติดต่อสอบถามหรือให้บริษัทฯประเมินราคาได้ที่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

<ตัวอย่างงานที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯรับผิดชอบในอดีต>

  • งานสร้างเว็ปเพจรวมทั้งระบบขายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของไทย (เว็ปเพจภาษาญี่ปุ่น)
  • งานวางแผนและออกแบบเว็ปเพจให้กับบริษัทเอกชน
  • อื่นๆ เช่นการออกแบบระบบงานที่ดำเนินการตามสถาปัตยกรรม Client - Server
▲PageTop
Copyright© Gipu 2002.2003.2004.