Gipu

Global internet partner utopia

ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
HOME แปลภาษา จัดสรรล่าม ตัวแทนรับโทรศัพท์ ตัวแทนเลขา ไอที -
ติดต่อสอบถาม


บริการแปลเอกสาร
บริการ
สำหรับบุคคลทั่วไป
บริการ
สำหรับนิติบุคคล
ผลงานของบริษัทฯ
ขั้นตอนการแปล
ค่าบริการ
แบบประเมินราคา
ติตต่อสอบถาม


หน้าปก > HOME > บริการแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร

ถ้าให้เด็กประถมร่างเอกสารสำคัญที่ต้องส่งยื่นให้กับหน่วยงานราชการแล้วจะเป็นเช่นไร

หรือว่าท่านคิดว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครเขาว่าจ้างเด็กประถมเขียนหรอก

ไม่หรอกครับ ถ้าท่านมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ท่านจะพบว่าเอกสารส่วนใหญ่ได้รับการแปลจากผู้ที่ขาดความชำนาญทางด้านภาษา ลักษณะของภาษาและไวยกรณ์ที่ใช้ไม่ดีเพียงพอไม่เหมาะกับงานสำคัญๆของท่านได้

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมในไทยเป็นอย่างสูง มีผู้จบจากโรงเรียนสอนภาษาหรือมหาวิทยาลัยที่เปิดคอร์สสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นกันเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าถามถึงระดับความสามารถของคนส่วนใหญ่ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นว่าเพียงพอต่องานในระดับล่ามหรืองานแปลเอกสารหรือไม่ พบว่าน้อยคนนักที่สามารถจะทำงานในลักษณะนี้ได้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างของสถานการณ์ที่ทุกคนอาจเคยพบเห็น

ทั้งๆที่เป็นเอกสารทางธุรกิจ ผู้แปลเลือกใช้สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ผิด

เช่นแทนที่จะแปลว่า "สิ่งนี้จะช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับหน่วยงานราชการ "

แต่กลับแปลว่า "สิ่งนี้จะทำให้บริษัทสนิทสนมเป็นเพื่อนกับหน่วยงานราชการมากยิ่งขึ้น"

ซึ่งเป็นสำนวนที่ถึงแม้จะพอเข้าใจว่าต้องการสื่ออะไรแต่ถือได้ว่าเป็นสำนวนที่ไม่เหมาะสมต่อสถานการณ์เช่นนี้เป็นอย่างยิ่ง

ทั้งๆที่เป็นโรงแรมระดับห้าดาวในกรุงเทพฯ พบว่าภาษาญี่ปุ่นที่แนะนำการใช้ห้องพักพิมพ์ผิดตกหล่นมาก

ทั้งๆที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นแท้ๆ แต่ในสถานการณ์สำคัญๆกลับต้องพูดภาษาอังกฤษแทน

ไม่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้น ในการเจรจาธุรกิจถ้าทำให้บริษัทคู่ค้าหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการรู้สึกไม่พอใจแล้วอาจทำให้การเจรจาเกิดปัญหายุ่งยากขึ้นได้ ทั้งๆที่จริงผู้พูดไม่ได้ตั้งใจให้มีปัญหาเกิดขึ้นแต่เป็นเพราะว่าสำนวนภาษาที่ล่ามใช้หรืออาจจะเป็นเพราะความไม่เข้าใจกันในขณะสื่อสารกันระหว่างผู้และกับล่าม

บริษัทฯ GIPU เป็นบริษัทที่มีบุคลากรที่ชำนาญงานล่ามและงานแปลเอกสารต่างๆโดยเฉพาะ บริษัทมั่นใจและสามารถให้การรับประกันคุณภาพของการให้บริการแก่ลูกค้าได้สูงถึง 100% ถึงแม้ว่าบางบริษัทจะมีล่ามประจำอยู่แล้วก็ตาม ในบางครั้งบริษัทเหล่านั้นยังเรียกใช้บริการจาก GIPU โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เป็นเอกสารสำคัญมาก งานแปลเอกสารของ GIPU ดำเนินการโดยผู้แปลระดับมืออาชีพทั้งหมด และหลังจากที่แปลเสร็จแล้วเอกสารแปลทั้งหมดจะถูกส่งไปตรวจสอบความถูกต้องโดยเจ้าของภาษาใหม่อีกครั้ง บริษัทฯไม่ได้ว่าจ้างนิสิตหรือนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาญี่ปุ่นมารับช่วงงานแปลใดๆทั้งสิ้น

▲PageTop

บริการสำหรับบุคคลทั่วไป

รูปแบบเอกสารที่ให้บริการ ใบแจ้งเกิด สูติบัตร เอกสารสำคัญในการจดทะเบียนสมรส จดหมาย โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ GIPU เสนอบริการตามความต้องการของลูกค้า

▲PageTop

บริการสำหรับนิติบุคคล

รูปแบบเอกสารที่ให้บริการ เอกสาร ISO TPM เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ BOI IEAT Work-permit เอกสารราชการต่างๆ

▲PageTop

ผลงานของบริษัทฯ

งานล่ามและงานแปลเอกสารที่ใช้ในการอบรมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยในญี่ปุ่น

งานแปลและผู้พากษ์เสียงคำบรรยายในวิดิโอเทปที่เผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเทคโนโลยีจากประเทศไทย

งานแปลเทปบันทึกภาพสารคดีของ NHK

งานแปลเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรส

งานให้คำปรึกษาแก่บริษัทญี่ปุ่นในไทย และงานเจรจาไกล่เกลี่ยความเข้าใจกันระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยและญี่ปุ่น

▲PageTop

Copyright© Gipu 2002.2003.2004.